post-thumbnail

Działalność gospodarcza zazwyczaj wpływa na otoczenie, a często też generuje pewne problemy, takie jak zanieczyszczenie środowiska, czy zużywanie zasobów naturalnych przez firmę. W związku z tym wiele firm na świecie zdecydowało się na wpisanie do swoich programów strategicznych zasad społecznej odpowiedzialności biznesu, która może być ważnym elementem ich rozwoju.

Społeczna odpowiedzialność biznesu (społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw), czyli CSR (od ang. corporate social responsibility)

– to koncepcja, według której przedsiębiorstwa na etapie budowania strategii uwzględniają interes społeczny i kwestie ochrony środowiska, a także relacje z różnymi grupami interesariuszy: z klientami, akcjonariuszami, pracownikami, dostawcami, społecznościami lokalnymi. Strategia ta jest realizowana przez firmę w ramach wszystkich podejmowanych przez nią działań, co jednocześnie zwiększa wartość firmy i umacnia jej reputację.

Odpowiedzialność ta, poza spełnianiem formalnych i prawnych wymogów przez przedsiębiorstwa, polega również na zwiększonych inwestycjach w zasoby ludzkie, w ochronę środowiska i relacje z interesariuszami, którzy mogą mieć faktyczny wpływ na efektywność działalności gospodarczej tych organizacji oraz ich innowacyjność.

„Firma odpowiedzialna społeczne to taka organizacja, która z jednej strony pozostaje otwarta i słucha swojego otoczenia (prowadząc dialog z różnymi grupami tzw. interesariuszy) z drugiej zaś wyciąga wnioski i podejmuje odpowiednie działania we wszystkich obszarach działalności”.Społeczna odpowiedzialność biznesu – korzyści płynące z CSR

Jakie korzyści dla firmy może przynieść przestrzeganie standardów CSR?

 • budowanie kultury organizacyjnej opartej na wysokich standardach etycznych
 • dbanie o pozytywny wizerunek, zdobycie zaufania opinii publicznej i analityków rynku
 • budowanie długookresowej przewagi konkurencyjnej
 • stabilny wzrost
 • budowanie opartych na zaufaniu relacji z interesariuszami zewnętrznymi i wewnętrznymi
 • przyciąganie wielu wartościowych pracowników
 • większe zaangażowanie ze strony pracowników
 • obniżenie kosztów (opłaty za energię, wodę, opłaty z tytułu zanieczyszczeń)
 • lepsza odporność na sytuacje kryzysowe
 • zwiększenie zaufania akcjonariuszy
 • zwiększenie zysków firmy

Zetknęliście się z koncepcją społecznej odpowiedzialności biznesu? Czekamy na Wasze komentarze.