Fundusze Europejskie

EU Logo

Zwiększenie rozpoznawalności marki SOLVEQ na rynkach zagranicznych

SOLVEQ MARCIN KULAWIK, IDA KULAWIK SPÓŁKA CYWILNA realizuje projekt dofinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Pomorskiego Brokera Eksportowego mające na celu zwiększyć rozpoznawalność marki na rynkach zagranicznych.

Tytuł projektu: Zwiększenie rozpoznawalności marki SOLVEQ na rynkach zagranicznych

Okres realizacji projektu: 01.09.2020 – 31.12.2021

Wartość projektu: 79.269,20 zł

Wkład funduszy europejskich: 39.634,60 zł

Projekt ZEA

SolveQ Marcin Kulawik, Ida Kulawik spółka cywilna uczestniczy w projekcie „ZEA – ‘Wsparcie Eksportu dla członków Klastra LTPP na rynku Emiratów Arabskich’, dofinansowanego z środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020, nr projektu POIR.02.03.02-22-0001/19.

Wartość projektu 11 120 740,10 zł. Wysokość dofinansowania: 6 571 160,76 zł

Projekt jest realizowany w latach 2019 – 2021 przez Klaster Logistyczno Transportowy “Północ – Południe” – organizację zrzeszającą przedsiębiorców, naukowców oraz samorządy lokalne, posiadającą status Kluczowego Klastra Krajowego.

Celem projektu jest promocja eksportu firm zrzeszonych w Klastrze LTPP na rynku Emiratów Arabskich.